Punainen matto | Eratosthenes | ERATOSTHENEEN SEULA

Eratostheneen seulaperiaatteella voidaan etsiä alkulukuja kokonaislukujoukosta.