OPETTAJILLE

Mattotelineestä löytyy matikkaa vuosiluokille 7-9.

Mattotelineen yhtenä tarkoituksena on saada opettajia irrottautumaan pelkästä oppikirjasta. Pyrkimyksenä on löytää kaikkiin matematiikan osa-alueisiin TOIMINNALLINEN RATKAISU näppituntumalla joko konkreettisilla toiminnallisilla välineillä tai hyödyntämällä monipuolisesti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Mattoteline-hankkeen tuloksia on hyödynnetty Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa opettajien koulutuksissa.