MATTOTELINEESTÄ

MATTOTELINE eli "MATematiikkaan TOiminnallisuudella ja TEknologialla LIsää Näppäriä Eriyttämismahdollisuuksia" on Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön tukema matematiikan opetuksen kehittämishanke. Teknologiateollisuus on myöntänyt Mattoteline-hankkeeseen rahoitusta syksyllä 2010 ja jatkorahoitusta syksyllä 2012.

Tavoitteena on perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 lisätä toiminnallisuuden ja teknologian käyttöä matematiikan opetuksessa ja oppimisessa sekä kokeilla niiden yhdistämismahdollisuuksia.

Mattoteline-hankkeen tuloksia on hyödynnetty Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa opettajien koulutuksissa.

Hanke on päättynyt syksyllä 2015. Sivustoa ei enää päivitetä!